Storstäd - kostnadsförslag

Vad ingår i en storstädning?

När det gäller storstäd har vi två olika upplägg över hur man kan boka dessa uppdrag.

  1. beställ ett förutbestämt antal timmars städ och låter oss lägga upp arbetet på bästa sätt utefter det
  2. bestäm vad som ska göras utan någon tidsbegränsning

För att underlätta processen har vi tagit fram en checklista som hjälper dig att precisera och rangordna dina önskemål.

Vad kostar det?

Kostnaden för din storstädning eller byggstädning beror på hur omfattande arbetet är. Givetvis gäller RUT-avdrag för våra tjänster inom såväl storstäd som byggstäd.

Vem är du?

Var bor du?

Läs mer om våra allmänna villkor för storstädning