Städning av dödsbo - kostnadsförslag

Så här funkar det!

Kontakta vår kundtjänst så kommer vi tillsammans fram till hur vi på bästa sätt kan avlasta dig i det tunga arbetet med dödsboet.

Vad kostar det?

Kostnaden för en tömning/städning av ett privat bohag beror på bostadens storlek och uppdragets omfattning.

Om uppdraget innefattar försäljning av hela eller delar av bohaget dras givetvis vinsten av från vårt arvode för tömningen och städningen. Om förtjänsten blir större än vårt arvode betalar vi omgående ut summan till dödsboet.

Vem är du?

Var bor du?